21. tammikuuta 2016

Kielitietoinen koulu: kotitalous

Toimivia käytänteitä kotitaloustunneille, kun ryhmässä on suomea opiskeleva oppilas: • Tunnin aiheet ja ruokien valmistusjärjestys ovat näkyvillä koko tunnin ajan.
 • Reseptit ovat näkyvillä tai helposti löydettävissä.
 • Kotitalouden sanastoa voi opiskella kuvien, tekstien ja videoiden avulla
  • AMMe-sivustolta löytyy kuvasanastoa mm. ruuanvalmistukseen. 

Kuvat www.papunet.net
 • Ruoka-aiheisia blogeja ja Youtube-videoita löytyy paljon eri kielillä.
 • Seuraavan tunnin aihe ja reseptit annetaan S2-oppilaalle etukäteen.
 • Oppilas kokoaa itselleen sanastoa eri aiheista.
 • Samaa äidinkieltä puhuva oppilas mukana ryhmätyöskentelyssä.
 • Kokeissa on myös kuvallisia tehtäviä.
 • Koevastauksia voi täydentää suullisesti tai koe voi olla kokonaan suullinen.
 • Sanakirjaa voi käyttää tunnilla/ kokeessa.
 • Työskentelyn ohessa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja puhumista: draamalliset harjoitukset, esimerkiksi ravintolakeskustelut, sopivat hyvin kotitaloustunnille.
 • Oppilaat voivat koota kotitaloustunneilla useimmin tarvittavia ilmauksia: kysymyksiä, kohteliaita pyyntöjä, käskyjä ja ohjeita yhteiseksi opiskelumateriaaliksi. 
 • Suomen kielen opettajan kanssa voi tehdä yhteistyötä ja miettiä, millaisia tekstilajeja kotitalouden tunneilla käsitellään:
  • Työskentelyohjeet
  • Reseptit
  • Neuvottelu, töiden jakaminen keskustellen
  • Pöytäkeskustelut eli suomalainen small talk 
  • Kodinhoito-ohjeet
  • Kokkiohjelmat
 • TVT:lla voi tehdä opetusvideoita, animaatioita tai omia oppikirjoja, joissa yhdistyvät kielitietoinen näkökulma, luovuus ja kotitalouden moninaiset sisällöt.
 • Kotitalous mahdollistaa tekemällä oppimisen ja puhumisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen taitojen harjoittelun –kivaa!
Kotitalouden kielitietoisia ideoita on kokeiltu Itäkeskuksen peruskoulussa osana Globaali koulu -hanketta syyslukukaudella 2015.