13. syyskuuta 2016

Vinkkejä opetukseen, kun ryhmässä on vähän suomea osaava oppilas


 • Esittele jakson tavoitteet, keskeisimmät sisällöt ja arviointi aluksi.
  • Havainnollista kuvilla ja esimerkeillä.
 • Jaa oppilaille lista aihekokonaisuuden keskeisimmistä käsitteistä, jotta oppilaat voivat kääntää ne etukäteen.
 • Rohkaise oppilaita tutustumaan aiheisiin Internetin ja Googlen kuvahaun avulla.
 • Kerro tunnin aluksi, mitä tunnilla tehdään ja mitä asiaa opiskellaan. Näytä aiheesta kuva, jos mahdollista.
  • Havainnollista monipuolisesti: kuvat, kartat, esineet, piirrokset, videot, animaatiot, käsitekartat jne.
    
 • Aihe ja tehtävät (ja läksyt) kannattaa kirjoittaa taululle.
  • Varmista, että oppilas osaa aloittaa tehtävien tekemisen ja ymmärtää, mitä pitää tehdä.
    
 • Neuvo, miten oppikirjasta löytyy tärkein tieto.
  • Kokoa aiheen avainsanat.
  • Kannusta sanakirjan käyttöön.
  • Opeta oman aineen lukustrategioita.
 • Avaa keskeisimmät käsitteet yhdessä oppilaiden kanssa ja varmista ymmärtäminen.
   
 • Käytä monipuolisia arviointimenetelmiä.
  • Harjoittele oppilaiden kanssa arvioitavien töiden tehtävätyyppejä, esimerkiksi koevastauksen kirjoittamista.
  • S2-oppilailla arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta.
   • Kokeen voi tehdä suullisesti tai täydentää vastauksia suullisesti/ piirtämällä/ englanniksi/ omalla äidinkielellä.
  • Kokeessa voi käyttää sanakirjaa.
  • Suomen kielen opettajalta tai erityisopettajalta voi kysyä apua koejärjestelyihin tai kokeen kieliasuun.

Rohkaise oppilaita kysymään neuvoa opettajalta ja kavereilta!