2. toukokuuta 2016

Kielitietoinen oppitunti: ideoita suunnitteluun


 • Mikä tunnin opiskeltava asia on?

  • Laita tunnin aihe näkyviin.
   • Esim. Euroopan kasvillisuusvyöhykkeet (5. lk)
   • Samaa aihetta voi lähteä käsittelemään myös kysymysten avulla: Katsotaan Google Earthin avulla, millaista luontoa ja kasvillisuutta eri puolilla Eurooppaa on. Seuraavaksi pohditaan, miksi eri puolilla Eurooppaa kasvaa erilaisia kasveja, ja lähdetään tutkimaan aihetta yhdessä.

 • Miten asiaa voi havainnollistaa?

 • Mitkä käsitteet liittyvät asiaan?

  • Näytä aiheeseen liittyvä käsitteet.
   • ilmasto, lämpötila, sademäärä, kasvi, kasvillisuus, vyöhyke, tundra, havumetsä, lehtimetsä, heinäaro, kuiva aro, välimerenkasvillisuus
   • osalle oppilaista uusia sanoja voivat olla myös lehtipuu, havupuu, lehti, neulanen, pensas, ruoho, varpu jne.
  • Monikieliset oppilaat voivat kääntää sanat äidinkielelleen. Uudet sanat voi selittää kuvien avulla.
   • Kivoja kuvatauluja löytyy mm. Bildteman sivuilta

 • Millaisen tehtävän avulla asian voi ymmärtää ja oppia?

  • Miten voisi samalla oppia sanastoa?
   • Tehtävä oppilaille: Kokoa internetistä kuvia eri kasvillisuusvyöhykkeistä ja tee niistä elokuva tai esitys, jossa näkyy kasvillisuusvyöhykkeiden kasvillisuutta ja sijainti. Nimeä kasvillisuusvyöhykkeet. Käytä apua karttapohjaa ja havainnollista alueita eri väreillä. Esitykseen voi liittää myös sanastoa. Esimerkiksi ThingLink-sovellus sopii kuvien ja sanaston kokoamiseen.

 • Miten opiskeltava asia kerrataan?

  • Katsotaan yhdessä esitykset ja elokuvat.
  • Pelataan sananselityspeliä käsitekorteilla, joissa on oikea vastaus mukana.
  • Kootaan yhdessä kysymyksiä ja vastauksia kokeeseen.
  • Kerrataan Kahoot- tai Quizlet-pelin avulla jo opittua.
  • Luokan seinälle kootaan aihekokonaisuuteen liittyviä kuvia ja käsitteitä.

 • Millaisen tehtävän avulla voi osoittaa osaamisensa esim. kokeessa?

  • Kerro oppilaille, millainen tehtävä kokeeseen tulee. Esimerkkejä:
   • Tunnista kuvan perusteella, mikä kasvillisuusvyöhyke on kyseessä.
   • Nimeä karttapohjaan kasvillisuusvyöhykkeet.
   • Selitä käsitteet: ilmasto, kasvillisuusvyöhyke.
  • Läksy: Opiskele kasvillisuusvyöhykkeiden nimet ja sijainti.
Lisää ideoita löytyy mm. Agora-hankkeen sivuilta.