9. toukokuuta 2016

eTwinning kieli- ja kulttuuritietoisessa koulussa

  

Eurooppalaisten koulujen kesken pääsee helposti tekemään kansainvälistä yhteistyötä eTwinning-palvelun avulla. eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö, jossa eri maiden oppilaat ja opettajat pääsevät osallistumaan erilaisiin projekteihin. Projekteja löytyy kaikenikäisille opiskelijoille ja eri oppiaineisiin. Yhdistävänä tekijänä on osallistujien halu oppia uusia juttuja yhdessä muiden kanssa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Tutustu eTwinning-palveluun!

Kieli- ja kulttuuritietoisessa koulussa oppilaiden monikielisyys nähdään voimavarana, joka mahdollistaa eri oppiaineiden sisältöjen opiskelun omalla äidinkielellä. Kaikkia oppilaita kannustetaan kielten monipuoliseen käyttöön myös kouluympäristössä ja monikielisten oppilaiden osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa projekteissa ja eri kieliin ja kulttuureihin tutustumisessa. Esimerkiksi eri kulttuurien satujen tutkimiseen voidaan liittää omien satujen kirjoittaminen ryhmissä sekä satujen kääntäminen oppilaiden osaamille kielille.