23. marraskuuta 2015

Kielitietoinen koulu


Kuva cc by 2.0 Capture Queen www.flickr.co
Kielitietoisessa koulussa oppilaiden monikielisyyttä hyödynnetään resurssina, harjoitellaan monilukutaitoa ja tekstilajituntemusta sekä opiskellaan eri oppiaineita myös oppiaineiden kielen näkökulmasta.

Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on oman oppiaineensa kielen, käsitteiden ja tekstikäytänteiden opettaja. Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteiden käyttöön ja käsitteelliseen ajatteluun, jolloin eri oppiaineiden kielelliset käytänteet avaavat samoihin ilmiöihin erilaisia näkökulmia. Kieli nähdään paitsi vuorovaikutuksen ja yhteistyön välineenä myös tärkeänä identiteetin rakentajana. Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen merkitys oppimisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 
Lähteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428619 Viitattu 20.9.2015

Minna-Riitta Luukan luento Kielitietoinen koulu ja monilukutaito

Minna Harmasen artikkelissa tarkastellaan kielitietoista koulua ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta Kieli- ja tekstitietoisuutta kouluun!

Genrepedagogiikkaa kaikille

Edu.fi-sivustolta löytyy paljon tietoa mm.
koulun monikielisyydestä ja tekstien ymmärtämistaitojen kehittämisestä.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus OPS 2016

Haastattelussa Ilona Kuukka