1. marraskuuta 2015

Keinoja kielitaidon tukemiseen samanaikaisopetuksessa

Kuva CC by SA 2.0 Kirsi Martikainen
Valmistavalta luokalta tulleiden oppilaiden suomen kielen oppimista voidaan tukea samanaikaisopetuksessa monin tavoin. Toinen opettajista voi keskittyä auttamaan oppilaita, joiden kielitaito ei vielä riitä seuraamaan yhteistä opetusta. Sanaston ja kielen rakenteiden hahmottamisen lisäksi keinoista on apua opiskelutaitojen kehittymisessä: Oppilaat oppivat itse etsimään erilaista materiaalia, josta on hyötyä opiskeltavan asian oppimisessa. Internetistä on iso apu eri oppiaineiden sisältöjen hahmottamisessa.


Samanaikaisopettaja voi

 • auttaa etsimään sanoja (perusmuoto) sanakirjasta tai web-sanakirjasta
 • selittää sanoja, joita oppilas ei vielä tiedä
 • piirtää kuvia ja avata niiden avulla aihetta
 • etsiä kuvia selittämään aihetta
 • koota aiheeseen liittyvää sanastoa, jota oppilas voi kerrata kotona
 • koota käsitekartan tunnin sisällöstä
 • käydä kirjan kappaleesta tärkeimpiä asioita oppilaan kanssa
 • neuvoa, miten tietoa voi etsiä kirjan kappaleista
 • ohjata etsimään vastauksia kirjasta tai Internetistä
 • auttaa löytämään aiheesta tietoa oppilaan omalla äidinkielellä
 • auttaa löytämään aiheesta havainnollistavia videoita tai animaatioita
 • avata tehtävien sanamuotoja
 • auttaa muodostamaan vastauksia tehtävien kysymyksiin.