14. syyskuuta 2015

Kielitietoinen koulu: Vinkkejä reaaliaineiden opetukseen I

Kaikki opettajat ovat myös suomen kielen opettajia. Aineenopettajat ovat etenkin oman aineensa sanaston ja käsitteistön opettajia.

Hyviä käytänteitä opetukseen

 • Edetään askel askeleelta ja uudet asiat liitetään tuttuihin asioihin.
 • Havainnollistetaan monipuolisesti:
  • kuvat
  • videot
  • käsitekartat: ylä-, ala- ja rinnakkaiskäsitteet
  • kartat
  • kaaviot
  • diagrammit
  •  tarinat
  • muistisäännöt
 •   Käytetään monipuolista opetusmateriaalia:
 • Opetetaan luku- ja opiskelustrategioita omassa oppiaineessa:
  •   Opetellaan käyttämään kirjaa -mikä on tärkeää?
  •   Ennakoidaan ja aktivoidaan aiempi tieto, esim. kuvan avulla.
  •   Harjoitellaan silmäilevän lukemisen periaatteet:
   • kuvat
   • otsikko
   • väliotsikot
   • kappalejako
    • Kappaleen ensimmäinen lause sisältää usein pääasian.
   • muut tekstin osat
   • tärkeimmät käsitteet usein tummennettu
 •   Luodaan kokonaiskäsitys aiheesta.
 •   Avataan tärkeimmät käsitteet:
  • peruskäsitteiden opettaminen
   • kuvat, mallit, selitykset
   • havainnollistaminen ja kokeilu
   • muistisäännöt
   • sanaselityspelit käsitteillä
   • muistiinpanot
    • muovitetaan oppikirjan sivut, jotta sivuille voi tehdä alleviivauksia ja merkintöjä kalvotussilla
     • käsitteiden yhteydet käsitekartoilla
     • kuvat
    • oppikirjan tekstin avaaminen
     • vaikeat sanat ja käsitteet omin sanoin
     • tyypillistä sanastoa kootaan vihkon taakse (selitys ja käännös)
     • käytetään käsitteitä keskusteluissaLähteet

Kuukka, Ilona & Katriina, Rapatti (toim.) 2009: Yhteistä kieltä luomassa – suomea opiskeleva opetusryhmässäni. Opetushallitus, Helsinki. 
Opetushallitus 2008: Suomea sanoin – monin tavoin Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus, Helsinki.
Pollari, Jorma 2007: ”Maahanmuuttajien huomioiminen koulun arjessa ja eri oppiaineiden opetuksessa” OPH:n koulutus ”MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ” Tampere 23.11.2007
Saario, Johanna 2014: Yhteiskuntaopin kieliympäristö ja käsitteet: toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet. Jyväskylä Studies in Humanities 172. Jyväskylän yliopisto.
Siikaniemi, Leeni 2014: ”Reaaliaineiden S2-tuki” VESO-koulutus Meri-Rastilan ala-asteella, Helsinki 24.9.2014