22. syyskuuta 2015

Monilukutaito


Kuva CC by SA 2.0 Ewa Rozkosz www.flickr.com
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien, myös puhuttujen, numeeristen, kinesteettisten ja kuvallisten tekstien, tulkitsemisen ja tuottamisen taitoa. Monilukutaito sisältää tietoisuuden erilaisissa tekstiympäristöissä käytetyistä tekstilajeista ja niiden konventioista. Monilukutaito yhdistyy kriittiseen ajatteluun ja se on taitoa muun muassa hankkia, arvioida ja tuottaa tietoa. Kaikissa oppiaineissa oppilaille opetetaan tiedonalan kieltä, käsitteistöä ja tekstilajien hallintaa monipuolisten tekstiympäristöjen avulla. (POPS 2014, 20-21)   

Minna-Riitta Luukan videoitu esittely Jyväskylän yliopiston Kielikampuksella
Kielitietoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas

Minna-Riitta Luukan artikkeli Kielikoulutuspolitiikan verkoston sivulla
Opetussuunnitelmat uudistuvat: lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi