10. syyskuuta 2015

Kuvailu eläväksi

Aloita paritehtävällä, jossa harjoitellaan havaintojen tarkkaa esittämistä suullisesti.Tarkkailutehtävänä suullinen raportti

Harjoittele aistihavaintojen ja tarkkojen yksityiskohtien huomaamista. Käytä havaintoja apuna, kun kirjoitat omaa kuvailevaa tekstiä.


Kuva CC Kirsi Martikainen